Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
Naslovna Poslovi Dokumenti Nabavke Kontakti Aktuelnosti Linkovi

   
 

 

Liječenje u inostranstvu

2014.g Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je 'Pravilnik o liječenju u inostranstvu'.

Na taj način je regulisan način liječenja jednog broja oboljenja koja se ne liječe u Bosni i Hercegovini.

 

Jedinstveni sistem registracije

Porezna uprava Federacije BiH prodaje zaplijenjenu imovinu u Tuzli
Od 2011. godine Zavod učestvuje u radu Jedinstvenog sistema registracije kao spona između Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Ovaj sistem je premjestio poslove registracije osiguranika  na penziono i zdravstveno osiguranje sa PIO/MIO zavoda i zavoda za zdravstevno osiguranje na Poresku upravu. U zdravstvenom osiguranju se, uvođenjem ovakvog sistema registracije, dobila evidencija o uplatama doprinosa za zdravstveno osiguranje pojedinačno po osiguraniku.
 

 

Fond solidarnosti

Slikovni rezultat za health care insurance picture

 2002. godine osnovan je fond solidarnosti sa ciljem finansiranja liječenja najtežih oboljenja za sva osigurana lica u Federaciji BiH pod istim uvijetima, bez obzir na kanton/županiju u kojem osiguranici imaju prebivalište. Više...

 

 

Obračun sredstava u zdravstvu

Jedna od važnijih fukcija zavoda je organizacija i obrada podataka za obračun sredstava u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Obračun se radi jedanput godišnje, obuhvata javne i privatne zdravstvene ustanove, zavode za zdravstveno osiguranje i  druge javno-zdravstvene institucije i ustanove i predstavlja finansijsku statistiku sredstava u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Godišnji obračuni sredstava u zdravstvu Federacije BiH mogu se naći na stranici: Dokumenti...

 

Naslovna Poslovi Dokumenti Nabavke Kontakti Aktuelnosti Linkovi

Copyright © Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine