Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
Naslovna Poslovi Dokumenti Nabavke Kontakti Aktuelnosti Linkovi

 

                                                        Podaci za kontakt

 

Adresa: Sarajevo, Trg Heroja 14 
Telefon: +387 33 651317, 655867, 655869, 655877, 203349

Fax za javne nabavke (od 01.01.2014.g.): +387 33 610275
Fax: +387 33 655856

URL: www.for.com.ba
e-mail: fedzzo@bih.net.ba

Jed. ident. broj pravnog subjekta
4200642000008
Transakcijski račun, KM 
UNION BANKA Sarajevo: 1020500000064018; 1020500000088753
Devizni račun, EUR
RAIFFEISEN BANKA SARAJEVO: 06000028967, IBAN CODE: BA391611000001585426

 

 

 

SLUŽBA Uposlenici
Direktor zavoda Agić Novka, dipl. ecc.
Zamjenik dir. zavoda Redžep Nedžad, dipl. ecc.
   
SLUŽBA ZA SISTEM ZDRAVSTEVNOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
Rukovodioc službe Tošić Ranko, dipl. jure
  Dizdarević Jasminka, dipl. jure
  Saračević Adnan, dipl. jure
  Pašukanović Amina, dipl. jure
  Bartholovich Adrian, dipl.ecc
  Kihli Dijana, dipl. jure
SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
Rukovodioc službe Čustović Adnan, dipl. ecc
  Dedović Selma, dipl.ecc
  Čengić Zaliha, Mr. sci. ecc
  Fišeković Dženana
  Kanlić Sadžida
  Sinanović Mubina
  Pekmez-Medina Amina
  Mujagić Sulejmana
  Osmanbegović  Aida
SLUŽBA ZA PLANIRANJE I EKONOMIKU
Rukovodioc službe Ademaj Zilha, dipl. ecc
  Paunović Marina, ecc
  Dedić-Kulenović Emina, dipl. ecc
  Hadžiahmetović Alma,  Mr. sci. ecc
  Tabaković Zlatan, dipl. ecc
  Kurtović Kenan, dipl. ecc
SLUŽBA ZA INO-OSIGURANJE I LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
Rukovodioc službe Kovačević Suvada,  dipl. jure
  Puhalo Predrag, dipl. jure
  Tandirović Nina, dipl.jure
  Čopra Jasmina
  Vinik Tanja
  Nikšić Aida
  Kešan Aida, dipl. ecc
SLUŽBA ZA OPŠTE I PERSONALNE POSLOVE
Rukovodiocslužbe Fejzibegović Melita, dipl. jure
  Šaljić Jasmin, dipl. jure
  Sejdić Mirsada
  Arnautović Maida
  Vučkić Muriz
  Subašić Ešref
  Trogrlić Samija
  Marić Milanka
  Tahirović Amir
SLUŽBA ZA MEDICINSKO-FARMACEUTSKE POSLOVE
Rukovodioc službe Slipićević Osman, Dr.sci.med.
  Kadić Muharem, Prim.dr.spec.med.
  Berberović Adnan, Prim. mr ph.
  Kadribegović Albina
SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Rukovodioc službe Šaravanja Jadranko, dipl. inž.
  Hebibović Suad, dipl.inž.

 -Zadnja izmjena: 25.02.2014.godine

 

Copyright © Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine