Nazad

Unutrašnja organizacija zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje federacije bosne i hercegovine


SLUŽBA Uposlenici Tel. E-mail
Direktor zavoda Agić Novka, dipl. ecc. 651317 agic.n@fedzzo.com.ba
Zamjenik dir. zavoda Hasić-Slijepčević Jasna, dipl. jure 651317 hasic.j@fedzzo.com.ba
Interni revizor Redžep Nedžad, dipl. ecc. 651317 redzep.n@fedzzo.com.ba
SLUŽBA ZA SISTEM ZDRAVSTEVNOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
Rukovodioc službe Tošić Ranko, dipl. jure 651317 tosic.r@fedzzo.com.ba
  Dizdarević Jasminka, dipl. jure 651317 dizdarevic.j@fedzzo.com.ba
  Saračević Adnan, dipl. jure 651317 saracevic.a@fedzzo.com.ba
  Pašukanović Amina, dipl. jure 651317 pasukanovic.a@for.com.ba
  Bartholovich Adrian, dipl.ecc 651317 bartholovich.a@fedzzo.com.ba
  Kihli Dijana, dipl. jure 651317 kihli.d@for.com.ba
SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
Rukovodioc službe Čustović Adnan, dipl. ecc 651317 custovic.a@fedzzo.com.ba
  Dedović Selma, dipl.ecc 651317 dedovic.s@fedzzo.com.ba
  Čengić Zaliha, Mr. sci. ecc 651317 cengic.z@for.com.ba
  Fišeković Dženana 651317 fisekovic.dz@fedzzo.com.ba
  Kanlić Sadžida 651317 kanlic.s@fedzzo.com.ba
  Sinanović Mubina 651317 sinanovic.m@fedzzo.com.ba
  Pekmez-Medina Amina 651317 pekmez-medina.a@fedzzo.com.ba
  Mujagić Sulejmana 651317 mujagic.s@for.com.ba
  Osmanbegović  Aida 651317 osmanbegovic.a@fedzzo.com.ba
SLUŽBA ZA PLANIRANJE I EKONOMIKU
Rukovodioc službe Ademaj Zilha, dipl. ecc 651317 ademaj.z@fedzzo.com.ba
  Paunović Marina, ecc 651317 paunovic.m@fedzzo.com.ba
  Dedić-Kulenović Emina, dipl. ecc 651317 dedic-kulenovic.e@fedzzo.com.ba
  Hadžiahmetović Alma,  Mr. sci. ecc 651317 imamovic.a@fedzzo.com.ba
  Tabaković Zlatan, dipl. ecc 651317 tabakovic.z@fedzzo.com.ba
  Kurtović Kenan, dipl. ecc 651317 kurtovic.k@for.com.ba
SLUŽBA ZA INO-OSIGURANJE I LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
Rukovodioc službe Kovačević Suvada,  dipl. jure 651317 kovacevic.s@fedzzo.com.ba
  Puhalo Predrag, dipl. jure 651317 puhalo.p@for.com.ba
  Tandirović Nina, dipl.jure 651317 talirevic.n@for.com.ba
  Čopra Jasmina 651317 copra.j@fedzzo.com.ba
  Vinik Tanja 651317 vinik.t@fedzzo.com.ba
  Nikšić Aida 651317 niksic.a@fedzzo.com.ba
  Hasanbegović Aida, dipl. ecc 651317 hasanbegovic.a@for.com.ba
SLUŽBA ZA OPŠTE I PERSONALNE POSLOVE
Rukovodiocslužbe Fejzibegović Melita, dipl. jure 651317 fejzibegovic.m@fedzzo.com.ba
  Šaljić Jasmin, dipl. jure 651317 saljic.j@fedzzo.com.ba
  Sejdić Mirsada 651317 sejdic.m@fedzzo.com.ba
  Arnautović Maida 651317 arnautovic.m@for.com.ba ; zoir@bih.net.bafedzzo@bih.net.ba ;
  Vučkić Muriz 651317  
  Subašić Ešref 651317 subasic.e@for.com.ba
  Trogrlić Samija 651317  
  Marić Milanka 651317  
  Tahirović Amir 651317 tahirovic.a@for.com.ba
SLUŽBA ZA MEDICINSKO-FARMACEUTSKE POSLOVE
Rukovodioc službe Slipićević Osman, Dr.sci.med. 651317 slipicevic.o@fedzzo.com.ba
  Kadić Muharem, Prim.dr.spec.med. 651317 kadic.m@fedzzo.com.ba
  Berberović Adnan, Prim. mr ph.   berberovic.a@for.com.ba
  Kadribegović Albina 651317 kardibegovic.a@for.com.ba
SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Rukovodioc službe Šaravanja Jadranko, dipl. inž. 651317 saravanja.j@fedzzo.com.ba
  Hebibović Suad, dipl.inž. 651317 hebibovic.s@for.com.ba

 -Zadnja izmjena: 25.02.2014.godine

Zajednički WEB-Site kantonalnih-županijskih Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Zavodi zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

Copyright © 2003-Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Ažurirao:  J. Šaravanja