Nazad

Unutrašnja organizacija zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje federacije bosne i hercegovine


SLUŽBA Uposlenici
Direktor zavoda Agić Novka, dipl. ecc.
Zamjenik dir. zavoda Redžep Nedžad, dipl. ecc.
   
SLUŽBA ZA SISTEM ZDRAVSTEVNOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
Rukovodioc službe Tošić Ranko, dipl. jure
  Dizdarević Jasminka, dipl. jure
  Saračević Adnan, dipl. jure
  Pašukanović Amina, dipl. jure
  Bartholovich Adrian, dipl.ecc
  Kihli Dijana, dipl. jure
SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
Rukovodioc službe Čustović Adnan, dipl. ecc
  Dedović Selma, dipl.ecc
  Čengić Zaliha, Mr. sci. ecc
  Fišeković Dženana
  Kanlić Sadžida
  Sinanović Mubina
  Pekmez-Medina Amina
  Mujagić Sulejmana
  Osmanbegović  Aida
SLUŽBA ZA PLANIRANJE I EKONOMIKU
Rukovodioc službe Ademaj Zilha, dipl. ecc
  Paunović Marina, ecc
  Dedić-Kulenović Emina, dipl. ecc
  Hadžiahmetović Alma,  Mr. sci. ecc
  Tabaković Zlatan, dipl. ecc
  Kurtović Kenan, dipl. ecc
SLUŽBA ZA INO-OSIGURANJE I LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
Rukovodioc službe Kovačević Suvada,  dipl. jure
  Puhalo Predrag, dipl. jure
  Tandirović Nina, dipl.jure
  Čopra Jasmina
  Vinik Tanja
  Nikšić Aida
  Kešan Aida, dipl. ecc
SLUŽBA ZA OPŠTE I PERSONALNE POSLOVE
Rukovodiocslužbe Fejzibegović Melita, dipl. jure
  Šaljić Jasmin, dipl. jure
  Sejdić Mirsada
  Arnautović Maida
  Vučkić Muriz
  Subašić Ešref
  Trogrlić Samija
  Marić Milanka
  Tahirović Amir
SLUŽBA ZA MEDICINSKO-FARMACEUTSKE POSLOVE
Rukovodioc službe Slipićević Osman, Dr.sci.med.
  Kadić Muharem, Prim.dr.spec.med.
  Berberović Adnan, Prim. mr ph.
  Kadribegović Albina
SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Rukovodioc službe Šaravanja Jadranko, dipl. inž.
  Hebibović Suad, dipl.inž.

 -Zadnja izmjena: 25.02.2014.godine

WEB-Site  sa stranicama kantonalnih-županijskih Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 

Copyright © 2003-Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Ažurirao:  J. Šaravanja